héng,hèng
部首木  笔画16
结构左右结构  繁体
四角44986
五笔SAGW
unicodeU+6A6B
分类生僻字
异体字
笔顺横、竖、撇、点、横、竖、竖、横、横、竖、横折、横、竖、横、撇、点

橫的基本解释

[ héng ]

同“横”。

[ hèng ]

同“横”。

橫的英文翻译

(horizontal character stroke); horizontal; unexpected; across; harsh and unreasonable